Zajęcia dodatkowe

[...] mistrz nie jest kimś, kto czegoś uczy; mistrz to ktoś, kto zachęca ucznia do dołożenia wszelkich starań, aby odkrył to, o czym już wie.

Paulo Coelho — Czarownica z Portobello

W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i uzupełniających. Oferta tych zajęć jest dostosowana do potrzeb uczniów.

Zajęcia uzupełniające oparte na autorskich programach nauczania naszych nauczycieli:
1. zarządzanie finansami
2. algorytmy i programowanie
3.ekonomia w praktyce
4. język angielski w nauce i technice
5. historia państwa i prawa
6. polityka i społeczeństwo
7. problemy współczesnego świata
8. turystyka i krajoznawstwo
9. fizyczne zjawiska w medycynie
10. zdrowie i uroda
11. język angielski w medycynie
12.biochemiczne zajęcia laboratoryjne
13.język angielski w literaturze
**14.podstawy geoinformatyki - Systemy Informacji Geograficznej