Losy absolwentów

Drodzy Rodzice i Gimnazjaliści !

Od 1999 r. śledzimy dalsze losy edukacyjne naszych uczniów. Zbieramy dane dotyczące wyborów kierunków, typów studiów, najpopularniejszych ośrodków akademickich.
Każdego roku jesienią opracowujemy je prezentując w postaci „Losów absolwentów”.
Pomaga nam to uchwycić zmieniające się preferencje w wyborach edukacyjnych naszych wychowanków i stale dopasowywać ofertę kształcenia szkoły do zmieniających się upodobań w wyborach studiów.

Na przestrzeni ostatniej dekady obserwowaliśmy kilkukrotnie taką zmianę preferencji. Spowodowane to było min. sytuacją gospodarczą kraju, zmianami na rynku pracy, jak również reformami w oświacie. Jeszcze na początku mijającego dziesięciolecia w wyborach studiów dominowały kierunki społeczne, ekonomiczne i językowe, natomiast studia techniczne, rolnicze były mało popularne. W drugiej połowie dekady obserwujemy zmianę preferencji w wyborach. Absolwenci coraz częściej interesują się studiami inżynieryjnymi, technicznymi, oraz studiami związanymi z szybkim rozwojem nauk przyrodniczych jak np. biotechnologia.

W roku 2005 po raz pierwszy uczniowie zdawali „nową maturę” po ukończeniu trzyletniego zreformowanego liceum. Od tego czasu obserwujemy coraz większą korelację między ukończeniem klasy o odpowiednim rozszerzeniu a wyborem kierunków studiów.

Drodzy Rodzice, pamiętacie swoje czasy licealne? Ówczesne profile nauczania nie wprowadzały tak dużych różnic programowych jak współcześnie. Ukończenie „starego liceum” nie wywoływało tak silnej korelacji między wyborem profilu a później kierunkiem studiów. Jeżeli dzisiaj uczeń podejmie nieodpowiednio decyzję dotycząca klasy i rozszerzenia przedmiotów, to musi włożyć niewspółmiernie dużo wysiłku (w porównaniu ze „starym liceum”), aby wyrównać różnice programowe i podołać wymaganiom maturalnym z przedmiotów nie realizowanych na poziomie rozszerzonym. Tym samym komplikuje się możliwość dostania się na wymarzone studia.

Zachęcamy do analizy prezentowanych przez nas informacji w NINIEJSZEJ ZAKŁADCE , które mamy nadzieję, pomogą Państwu i dzieciom w wyborze odpowiedniej klasy.