Ranking szkół

Od piętnastu lat Tygodnik Edukacyjny Perspektywy organizuje ranking najlepszych szkół ponadgmnazjalnych w Polsce. Ranking jest ustalany w sposób obiektywny, który uwzględnia ilość uczących się uczniów w szkole oraz osiągane przez nich wyniki w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.
W Polsce szkół kończących się egzaminem maturalnym jest ponad 4 tys., tylko ok. 400 najlepszych znajduje miejsce w rankingu.

W 2014 r. otrzymaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły 2014


W ogłoszonych w styczniu 2014 r.wynikach XVI rankingu Tygodnika Perspektywy nasza szkoła zajęła 94 miejsce (w ubiegłym roku 129) w Polsce i 6 w województwie podkarpackim w rankingu olimpiad przedmiotowych wśród szkół licealnych. Tak wysokie miejsce zawdzięczamy uczniom, którzy reprezentowali nas w olimpiadach przedmiotowych na poziomie centralnym.

Jednocześnie w łącznym rankingu wyników matur oraz olimpiad przedmiotowych zajęliśmy pierwsze miejsce wśród stalowowolskich szkół i 9 miejsce ( w ubiegłym roku 12 ) na Podkarpaciu oraz 206 miejsce ( w ubiegłym roku 229) w Polsce.

Zachęcamy do obejrzenia wyników naszej szkoły na oficjalnej stronie opublikowanego rankingu tygodnika Perspektywy:

-dla Polski TUTAJ
- dla województwa Podkarpackiego TUTAJJESTEŚMY NAJLEPSI W STALOWEJ WOLI


Wybierając szkołę średnią warto prześledzić pozycję wszystkich stalowowolskich liceów w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012:

(Do Ogólnopolskiego Rankingu Maturalnego 2012 weszło 200 szkół spośród 4288 szkół kończących się maturą)

Nazwa szkoły Adres Miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym w woj. podkarpackim Miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym Miejsce w Ogólnopolskim rankingu w woj. podkarpackim Miejsce w ogólnopolskim rankingu
Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4 37-450 Stalowa Wola poza rankingiem poza rankingiem 50+ 500+
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Staszica 5, 37-450 Stalowa Wola 3 116 5 124
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące ul.Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola poza rankingiem poza rankingiem 23 393
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul.1 Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola poza rankingiem poza rankingiem nieklasyfikow. nieklasyfikow.
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola poza rankingiem poza rankingiem 50+ 500+
Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul.Kwiatkowskiego 27, 37-450 Stalowa Wola poza rankingiem poza rankingiem nieklasyfikow. nieklasyfikow.


Miejsca LO im. KEN w OGÓLNOPOLSKICH rankingach:

rok 2012 - 124 miejsce w Polsce* oraz 5 miejsce w województwie
rok 2011 - 182 miejsce w Polsce* oraz
7 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2010 - 60 miejsce w Polsce oraz
4 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2009 - 64 miejsce w Polsce oraz
3 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2008 - 103 miejsce w Polsce oraz
5 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2007 - 80 miejsce w Polsce oraz
4 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2006 - 66 miejsce w Polsce oraz
3 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2005 - 81 miejsce w Polsce oraz
6 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2004 - 73 miejsce w Polsce oraz
5 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2003 - 87 miejsce w Polsce oraz
6 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2002 - 90 miejsce w Polsce oraz
3 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2001 - 113 miejsce w Polsce oraz
7 miejsce w województwie podkarpackim
rok 2000 - 57 miejsce w Polsce oraz
4 miejsce w województwie podkarpackim
rok 1999 - 81 miejsce w Polsce oraz
3 miejsce w województwie podkarpackim **

W 2011 r. i 2012 r.* w rankingu uwzględniono wyniki nie tylko olimpiad, ale i matur.

Zobacz sam: www.perspektywy.pl.
lub
WYNIKI 2009 r.
lub
WYNIKI 2010 r.
lub 2011
lub 2012