Matura

Zamieszczone poniżej dane pochodzą z opracowania udostępnionych przez OKE .

Publikowanie i przetwarzanie poniższych danych tylko za zgodą dyrektora LO im. KEN w Stalowej Woli.

Najważniejszym efektem pracy każdej szkoły ponadgimnazjalnej są wyniki egzaminu maturalnego, który równocześnie decyduje o przyjęciu na wyższe uczelnie.
Od roku 2005, kiedy egzamin maturalny stał się egzaminem zewnętrznym, zdawalność w poszczególnych latach wynosiła:
2005 – 100%
2006 – 100%
2007 – 100%
2008 – 100%
2009 - 99,66%
2010 - 99.7%
2011 - 99,01%
2012 - 99,3 %
2013 - 99,68 %