Nasze atuty

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat - pod tym adresem zalogujesz się do strony Nabór Optivium.

► zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych na uniwersytecie (KUL) z biologii, chemii, fizyki i informatyki,
► warsztaty matematyczne z profesorem Guzickim i młodzieżą ze szkół warszawskich,
► realizacja zajęć z Systemów Informacji Geograficznej (jako jedna z dwóch szkół w Polsce),
► zindywidualizowane formy pracy z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad przedmiotowych, programy stypendialne, indywidualny tok nauki,
► atrakcyjne programy edukacyjne, np.„Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę”,
► zajęcia warsztatowe prowadzone przez native speakers organizowane przez fundację „WorldTeach” z USA,
► wymiany międzynarodowe — Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Izrael,
► spotkania z wybitnymi absolwentami,
studentami uczelni międzynarodowych,
► możliwość nauki pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,
► bogata oferta klas o różnorodnych profilach: politechnicznych, inżynieryjnych, prawno-ekonomicznych, geograficzno-ekonomicznych, medyczno-inżynieryjnych, prawno-społecznych, które otwierają przed absolwenta-mi szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.