F - biol-chem-mat

KLASA F
Biologia – chemia – matematyka


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
biologia
chemia
matematykaOPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo matematykę, biologię i chemię na poziomie rozszerzonym.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy, nauczany w grupach międzyoddziałowych)

Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego uczyć się języka rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie zdecydują w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.OPIS KLASY:

Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (podstawowy w międzyoddziałowych lektoratach)

Klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna. Klasa o bardzo dużym potencjale jeśli chodzi o możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach. Jest przeznaczona dla tych uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi lub rozważają studia na kierunkach inżynieryjno- technicznych.

Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
- egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii i matematyki

- studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i technicznych m.in. takich jak: kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, nanotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, weterynaria, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałów, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, inżynieria biomedyczna, dietetyka, inżynieria ekologiczna, technologia żywności i żywienia, elektroradiologia,audio fonologia, bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, metalurgia, technologia nafty i gazu

- rozwijania zainteresowań i umiejętności w zakresie nauk badających zjawiska przyrodnicze pod kierunkiem wybitnych pedagogów

-udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych tematycznych wycieczkach lub przyrodniczo ekologicznych warsztatach wyjazdowych. Cyklicznie biorą udział w zajęciach w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna F BIOMEDYCZNO - INŻYNIERYJNA klasa I klasa II klasa III klasa IV
przedmioty rozszerzone
biologia 2 3 3 3
chemia 2 4 3 2
matematyka 5 6 6 5

Wybór tej klasy pozwala uczniom na podjęcie studiów na następujących kierunkach - ZOBACZ