E - mat-geo-j.ang

KLASA E
Matematyka – geografia – j. angielski


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
matematyka
geografia
język angielski


OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo geografię, matematykę i język angielski na poziomie rozszerzonym .NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (podstawowy) lub język rosyjski.

OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (podstawowy) lub język rosyjski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).

Uczniowie tej klasy będą mogli zamiast języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego uczyć się języka rosyjskiego w grupie międzyoddziałowej. O wyborze języka rosyjskiego zadecydują w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Przedmiot uzupełniający:
• System Informacji Geograficznej (w klasie II)

Klasa o rozszerzeniu matematyczno – geograficznym z językiem angielskim nauczanym na poziomie rozszerzonym kierowana jest do uczniów, którzy interesują się naukami ekonomicznymi, ścisłymi i przyrodniczymi. Atutem tej klasy jest fakt, że uczniowie mogą wybrać nauczanie języka hiszpańskiego, który jest urzędowym językiem w większości państw Ameryki Południowej i Środkowej (poza Hiszpanią). Klasa o bardzo dużym potencjale, jeśli chodzi o możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach.

Z myślą o zainteresowaniach uczniów podczas realizacji treści programowych z geografii będą wprowadzane zagadnienia z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w oparciu o program ArcGIS Online.

W ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, uczniowie poszerzają swoją wiedzę z matematyki i geografii. Corocznie biorą udział w tygodniowych warsztatach terenowych poszerzając swoją wiedzę geograficzną, krajoznawczą ale także matematyczną.
W miarę możliwości uczniowie uczestniczą w wykładach i spotkaniach organizowanych przez wykładowców i podróżników.

Edukacja matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim umożliwia:
- przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki, geografii, wybranych przez ucznia języków obcych na poziomie rozszerzonym (język angielski/język niemiecki)

- udział w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Ogólnopolska Olimpiada „O DiamentowyIndeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Lei, Konkurs Geograficzny
„Odkryj Świat z Poznaj Światem” , Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” oraz udział w olimpiadach językowych

- podejmowanie studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych m.in. takich jak: ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie, turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska, geografia, oceanografia. Absolwenci tej klasy to najczęściej studenci kierunków inżynieryjnych (na AGH w Krakowie, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej) i ekonomicznych (na UE w Krakowie, SGH w Warszawie, SGGW w Warszawie).

- rozwijanie zainteresowań i kształtowanie umiejętności w zakresie geoinformatyki, turystyki , ekonomii pod kierunkiem wybitnych pedagogów

- udział w wyjazdowych terenowych warsztatach naukowych

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa matematyczno-geograficzna E EKONOMNICZNO-TURYSTYCZNA klasa I klasa II klasa III klasa IV
przedmioty rozszerzone
geografia 2 3 3 3
matematyka 5 6 6 5
j. angielski 4 4 5 5

Kierunki studiów dla klasy E

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas matematyczno - geograficznych oraz losy absolwentów pozostałych roczników