D - mat-hist-WOS

KLASA D
Matematyka – historia – wiedza o społeczeństwie


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:
historia
wiedza o społeczeństwie
matematyka


OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
Uczniowie tej klasy będą realizować obowiązkowo historię, wiedzę o społeczeństwie i matematykę.


NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja)


OPIS KLASY:

Nauczane języki obce:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja)

Klasa matematyczno historyczna z wiedzą o społeczeństwie skupia uczniów o zainteresowaniach humanistycznych jak i matematycznych. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach, na których postępowanie rekrutacyjne obejmuje zarówno przedmioty humanistyczne jak i ścisłe, np. ekonomia, prawo, nauki społeczne. Oferta edukacyjna z matematyką, umożliwia wybór również takich kierunków studiów jak: administracja, architektura i urbanistyka, bankowość i finanse, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, finanse i rachunkowość, matematyka, mechanika i budowa maszyn, prawo, zarządzanie, psychologia. Klasa ta daje możliwość wyboru tym wszystkim, którzy po gimnazjum nie wiedzą czy rozwijać swoje zainteresowania w kierunku przedmiotów ścisłych czy humanistycznych.
W ramach zajęć przedmiotowych organizowane są wyjścia na lekcje muzealne, naukowe, wystawy – w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. W miarę możliwości organizowane są także wyjścia na rozprawy sądowe. Uczniowie uczestniczą również w warsztatach przedmiotowych organizowanych przez wyższe uczelnie – Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską.
Edukacja w tej klasie przygotowuje do:
- egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym matematyki, historii i WOS-u
- studiów na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych m.in. takich jak: prawo, prawo i administrację, historię, politologię, stosunki międzynarodowe, europeistykę, psychologię, socjologię, architekturę, filologię polską, filozofię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie
- udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

- rozwijania zainteresowań i kształtowania umiejętności w zakresie nauk humanistycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów

W opisie klasy nie uwzględniono też godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa matematyczno-historyczna D PRAWNO-EKONOMICZNO-SPOŁECZNA klasa I klasa II klasa III klasa IV
przedmioty rozszerzone
matematyka 4 7 6 5
historia 3 4 4 3
WOS 2 2 3 3

Kierunki studiów dla klasy D

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas D oraz absolwenci innych roczników